Koła zainteresowań

Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - głównym celem pracy Koła jest przygotowywanie obrzędowych i innych widowisk scenicznych, i plenerowych oraz oprawa artyst...

Świetlica profilaktyczna

Na popołudniowe zajęcia w Świetlicy Profilaktycznej działającej w GOKu dwa razy w tygodniu uczęszczają głównie dzieci z Raczek. Najważniejszym celem pracy Świetlicy jest dzi...

Mażoretki Lilt

Młodzieżowa grupa raczkowskich mażoretek Lilt działa przy Gminnym Ośrodku Kultury od kilku lat. Dziewczęta z powodzeniem występowały na przeglądach mażoretek w regionie.   \...