Raczkowskie archiwalia

Wielka Wojna

Wielka Wojna w Raczkach. Fotografie pochodzą głównie z okresu I Wojny Światowej. Kilka fotografii zrobiono jeszcze przed wojną, a kilka zaraz po wojnie. Obecnie fotografie...

Geneza

Raczkowskie Archiwalia miały swój początek w roku 2006, kiedy to powstała wystawa w związku z uroczystym otwarciem nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Wystaw...

Cerkiew Cudownego Obrazu Zbawiciela w Raczkach

Niemieckie pocztówki z czasów I Wojny Światowej przedstawiające nieistniejącą już cerkiew Cudownego Obrazu Zbawiciela w Raczkach. Fotografia przedstawiająca cerkiew w...

Dokumenty i mapy

Historyczne dokumenty oraz mapy dotyczące Raczek i okolic.

Kronika

Fotografie oraz opis pochodza z Kroniki Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.   Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach został utworzony 30.12.1976 r. Przez wiele lat jego dyrekt...

Historia Raczek i okolic

Historia Raczek i okolic. Opracował Zygmunt Filipowicz   Czas Jaćwingów:   Pierwsi ludzie na interesującym nas obszarze pojawili się być może już u schy...