Zespoły

Raczkowska Orkiestra Dęta

W GOKu oprócz zespołów folklorystycznych skupia się także Raczkowska Orkiestra Dęta. Nieodłączną częścią imprez i uroczystości lokalnych, powiatowych, a nawet wojew...

Otako

Otako: Zespół z sukcesami koncertuje w całej Polsce. Członkowie zespołu prowadzą również warsztaty muzyczne oraz stale współpracują ze stowarzyszeniem Kruszn...

Gozdawa

Zespół Gozdawa:   Kierownik zespołu- Wanda Kulbacka.   Swą nazwę wywodzi od gen. Ludwika Michała Paca, herbu Gozdawa. Podanie głosi, że herbem tym Władysła...

Zorniczeńka z Wysokiego

Zespół Zorniczeńka. Zespół tradycyjnej muzyki ludowej „ Zorniczeńka” z Wysokiego jest najstarszym zespołem śpiewaczym Gminy Raczki i jednym z najstar...

Raczkowiacy

Zespół Raczkowiacy:   Kierownik zespołu- Stanisław Marciniak.   Zespół, który w roku 2014 obchodził swoje dziesięciolecie istnienia wykonuje ...