Aktualności

Majówka nad Rospudą

Data dodania: 24.04.2017 10:04

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia majówkowe w gminie Raczki, które odbędą się w dniach 1 oraz 3 maja bieżącego roku. W programie przewidziano rajd rowerowy, mszę święta za Ojczyznę oraz spotkanie popularnonaukowe:

 

1 maja

 

10.00- Rodzinny rajd rowerowy w Dolinie Rospudy.

- Rajd na odcinku Raczki- Dowspuda- Święte Miejsce. Zbiórka na placu przy GOK w Raczkach, ognisko ( prowiant we własnym zakresie). Uwaga! Dzieci jadące bez opiekunów dostarczają oświadczenia podpisane przez rodziców.

 

3 maja

11.00- Msza św. w intencji Ojczyzny, strażaków i wszystkich mieszkańców gminy w kościele parafialnym w Raczkach z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, Orkiestry Dętej OSP, mieszkańców Raczek.

19.00- W Dolinie Kultur Dawnych IV- spotkanie popularnonaukowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach.

- "Dewocjonalia z historią"- wystawa medalików i krzyżyków sprzed lat. Słowo o wystawie- Marcin Sobotka- Prezes Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii "Penetrator".

- "Gen. Ludwik M. Pac – żołnierz, polityk, patriota"- prelekcja- Marek Sidor- kustosz Archiwum Państwowego w Suwałkach

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach oraz młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej będą reprezentować Suwalszczyznę podczas Pikniku Majowego organizowanego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Fot. tła Łukasz Przychodzki

 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

 

I. Uczestnikami Rajdu rowerowego mogą być:

- osoby dorosłe

- osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów

II. Zasady zachowania uczestników Rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu , obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu  nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie.

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

4. Posiadania sprawnego technicznie roweru oraz wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

 6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.

 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

 13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

III. Na trasie zabrania się:

1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 2. zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,

 3. niszczenia przyrody,

 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

5. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

IV. Odpowiedzialność organizatora :

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy .

 4.  Organizator przewiduje wspólne ognisko ( prowiant we własnym zakresie).

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy  Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka