Aktualności

XIII Konkurs Tobie Ojczyzno

Data dodania: 04.10.2017 10:06

Z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zaprasza do uczestnictwa w XIII Międzygminnym Konkursie Wokalno- Recytatorskim Tobie Ojczyzno im. Generała Ludwika Michała Paca , patrioty czasu wojny i pokoju.

 

Konkurs odbędzie się 4 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach pod patronatem Starosty Suwalskiego oraz Wójta Gminy Raczki.

Współopraca: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział :

- uczniowie klas I - VII SP
- uczniowie Gimnazjum

Każda szkoła może wytypować 6 uczestników ( przypadku większej ilości chętnych, prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji szkolnych).

Uczestnicy przygotowują 1 utwór, w jednej spośród następujących kategorii: wiersz, proza, pieśń o tematyce patriotycznej/religijnej lub też utwór, który łączy w sobie kilka kategorii (może być forma monodramu, etiudy teatralnej).

Uwaga! Utwory z podkładem muzycznym- wyłącznie na nośniku flash/ pendrive, w formacie mp3. Na nośniku powinien znajdować się tylko 1 utwór!

Prezentowane utwory oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem następujących kryteriów: dobór repertuaru, dykcja, stopień opanowania tekstu, kreacja artystyczna (ekspresja, gest, ruch, dramaturgia, strój sceniczny, elementy scenograficzne wykorzystane w prezentacji).

Nagrody:

Komisja przyzna po 3 nagrody w następujących kategoriach:

- wykonawcy klas I- III szkół podstawowych
- wykonawcy klas IV - VI szkół podstawowych
- wykonawcy klas VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

Nagrodą główną Konkursu jest pamiątkowa statuetka dla uczestnika, który zaprezentuje najbardziej oryginalną kreację twórczą wykonywanego utworu. Laureaci I, II, III miejsca w danej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia (zawierającej dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, wiek, szkołę, tytuł prezentowanego utworu i autora oraz opiekuna przygotowującego) w terminie do 31 października 2017r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 16 – 420 Raczki, Plac Kościuszki 15, bądź osobiście do biura GOK w Raczkach lub zgłoszenie telefoniczne (87) 5685140.

Postanowienia końcowe:

- Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz na upublicznienie mojego wizerunku w postaci zdjęć na potrzeby dokumentacji i promocji konkursu.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka