Aktualności

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Data dodania: 23.10.2017 13:31

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową. Kokurs kierujemy do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a jego celem jest propagowanie tradycji szopkarstwa, kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzowania lokalnej twórczości oraz artystów w każdym wieku.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

1. Cel konkursu:

 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji szopkarstwa, kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, popularyzacja i promowanie twórczości utalentowanych dzieci i dorosłych naszej gminy, rozwijanie wrażliwości artystycznej, zachęcanie do wspólnej, rodzinnej twórczości.

 

2. Przedmiot konkursu:

 

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie szopek, tryptyków, witraży itp. tematycznie związane z narodzeniem Pana Jezusa.

 

3. Forma prac konkursowych:

 

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie gotowego wyrobu. Prace mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak: drewno, papier, tkanina, tworzywa sztuczne, ceramika, słoma, skóra itp. Należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszelkie elementy przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Prace należy wykonać samodzielnie.

 

Uwaga! Do konkursu nie będą przyjmowane prace wykonane z materiałów mogących ulec samozapaleniu lub w inny sposób zagrażających otoczeniu oraz prace zawierające elementy wykonane w produkcji seryjnej.

 

4. Warunki uczestnictwa:

 

Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane indywidualne lub grupowe- rodzinne. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, wiek,  imię i nazwisko nauczyciela, rodzica/opiekuna.

 

5. Kategorie:

 

I grupa – prace dzieci w wieku do 10 lat;

II grupa – prace dzieci w wieku od 10 do 13 lat;

III grupa – prace młodzieży w wieku powyżej 13 lat;

IV grupa – prace rodzinne.

 

6. Termin zgłaszania prac:

 

Prace należy dostarczyć do 11.12.2017r. do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.

 

7. Ocena prac:

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Komisja oceni szopki w wyżej wymienionych  kategoriach. W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

 

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

- Nawiązanie do tradycji;

- Architektura, figurki, nowatorstwo, dekoracyjność;

- Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

- Dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

- Wkład pracy;

- Estetyka pracy;

- Walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

8. Nagrody i wyróżnienia:

 

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dodatkową nagrodą będzie prezentacja prac na wystawie w GOK w Raczkach. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17.12.2017 r. o godz. 16.00, podczas Gminnej Wigilii na placu przy GOK w Raczkach.

 

9. Wystawa

 

Szopki zgłoszone do konkursu prezentowane będą od 17 grudnia 2017r. do 15 stycznia 2018r. na wystawie w GOK w Raczkach.

 

Uwaga! Odbioru prac zgłoszonych do konkursu należy dokonać w dniach 15–20 styczeń 2018r.  Po tym terminie organizatorzy zdecydują o przeznaczeniu pozostawionych szopek.

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej GOK w Raczkach. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac konkursowych do działań informacyjno- promocyjnych.

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka