Aktualności

Konkursy Wielkanocne

Data dodania: 23.02.2018 12:15

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach organizuje konkursy na szczeblu gminnym, związane z tradycjami Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następujących konkursach:

 

1) konkurs na palmę
2) konkurs na pisankę
3) konkurs recytatorski

 

Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania Wielkanocnego” w naszym ośrodku kultury w dniu 25 marca o godz. 12.30.

 

Regulamin konkursu na pisankę wielkanocną:
 
Cele konkursu:
 
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej, promocja dorobku kulturowego wsi, integracja środowisk lokalnych.
 
Zasady uczestnictwa:
 
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Raczki.
2. Uczestnik konkursu może wykonać prace w kategoriach:
• I kat. – pisanka współczesna ( max 2 pisanki)
• II kat. –pisanka tradycyjna( max 2 pisanki)
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
4. Jury będzie oceniać wykonane prace, biorąc pod uwagę ich walory estetyczne i artystyczne, zgodność z tradycją lub wykonane techniką współczesną, nawiązujące jednak do symboliki Świąt Wielkanocnych.
5. Prace oceniane zostaną w następujących kategoriach wiekowych :
kategoria I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
kategoria II – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
kategoria III – uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
kategoria IV – wykonawcy dorośli - wiek bez ograniczeń
6. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
7. Zwycięzcom konkursu organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.
8. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2018r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Prace złożone po terminie nie będą przyjmowane.
9. Prace powinny być zapakowane i opisane na odrębnej kartce w następujący sposób: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa. Opis należy włożyć lub przykleić do opakowania.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 25 marca 2018 r. o godz. 12.30. oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
11. Prace konkursowe będą wyeksponowane na WYSTAWIE WIELKANOCNEJ w GOK w Raczkach. Prace konkursowe można będzie odebrać.
12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
13. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 
Regulamin Konkursu na palmę wielkanocną:
 
Cele konkursu:
 
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm.
 
Zasady uczestnictwa:
 
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Raczki.
2. Na konkurs można dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę z użyciem naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
4. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.
5. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
6. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
kategoria I– uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
kategoria II – uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum
kategoria III – wykonawcy dorośli - wiek bez ograniczeń.
7. Zwycięzcom konkursu organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.
8. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2018r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Prace złożone po terminie nie będą przyjmowane.
9. Prace powinny być oznaczone tabliczką(karta zgłoszenia) przytwierdzoną do palmy zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko osoby wykonującej pracę, klasa, szkoła / lub adres.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 25 marca 2018r. o godz. 12.30. oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
11. Prace konkursowe będą wyeksponowane na WYSTAWIE WIELKANOCNEJ w GOK w Raczkach. Prace konkursowe można będzie odebrać.
12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
13. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 
Regulamin Konkursu Recytatorskiego "Wiosna w poezji":
 
Cele konkursu:
 
• popularyzowanie poezji
• rozwijanie zdolności recytatorskich
• zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją polską
• zachęcanie do występów na scenie
• prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 
Zasady uczestnictwa:
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z gminy Raczki.
2. Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria kl. 0- I SP;
kategoria kl. II – III SP
kategoria kl. IV- VI SP
kategoria klas VII SP i gimnazjalnych
3. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej.
4. Uczestników należy zgłosić do 20 marca 2018r.
5. Prezentacje konkursowe, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w GOKu podczas „Spotkania Wielkanocnego” – 25 marca 2018r. o godz. 12.30.
6. Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
- interpretacja utworu;
- celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
7. Zwycięzcom konkursu organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.
8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
9. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 
Kontakt telefoniczny z organizatorem: 875685140
 

 

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka