Aktualności

Informacja dotycząca RODO

Data dodania: 29.05.2018 14:01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach informuje, że w W Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), oraz że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Plac Kościuszki 15, 16-420 Raczki,

 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 606142730 lub mailowo: mariusz.zalewski@raczki.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu relizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów archiwizacyjnych,

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe,

 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji ww celu,

 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka