Aktualności

Święto Plonów

Data dodania: 31.07.2018 10:57

Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Urząd Gminy w Raczkach zapraszają na Święto Plonów w Dowspudzie. Uroczystości zaplanowane są w dniu 2 września 2018 na godzinę 11:00 na terenie Zespołu Szkół w Dowspudzie.

 

Jednym z punktów programu uroczystości będzie Konkurs wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych (regulamin poniżej). Laureaci czołowych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 22 sierpnia 2018 r. Dane kontaktowe: p. Barbara Cieśluk - tel. 87 5659276 lub e-mail: kultura@powiat.suwalski.pl

 

Regulamin

Konkursu wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych

2 września 2018 r. Dowspuda

 

Konkurs wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu suwalskiego.

Podsumowanie konkursu nastąpi podczas Święta Plonów w Dowspudzie.

Laureaci czołowych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Konkurs ma na celu uchronienie od zapomnienia dawnych, lokalnych tradycji wicia wieńców i wiązanek żniwnych, kultywowanie i popularyzację tych zwyczajów, aktywizację życia kulturowego mieszkańców wsi, prezentację bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy i promocję dorobku kulturowego polskiej wsi a także rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową kolejnych pokoleń.

 

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

  1. Wieniec dożynkowy tradycyjny – uwity wg lokalnej tradycji;
  2. Wiązanka żniwna (równianka) – ułożona wg lokalnej tradycji;
  3. Wieniec dożynkowy współczesny.

 

Przy wykonywaniu tradycyjnego wieńca i równianki (kategorii nr 1 i 2) powinny być używane zboża, owoce i kwiaty, występujące na Suwalszczyźnie. Niedopuszczalne jest używanie w tych kategoriach zdobnictwa i stalowych elementów konstrukcyjnych bądź wykonanych z plastiku (np. stelaży z drutu lub prętów).

Każda z gmin samodzielnie podejmuje decyzję o sposobie typowania do konkursu powiatowego wieńców i wiązanek żniwnych ze swojego terenu. Organizatorzy dożynek powiatowych proszą, aby łączna ilość wieńców i równianek zgłoszonych przez gminę nie przekraczała 4-5.

Oceny wieńców i wiązanek żniwnych dokona komisja powołana przez organizatora imprezy.

Wieńce i wiązanki należy dostarczać do Zespołu Szkół w Dowspudzie w dniu 2 września 2018 r. do godz. 10:30 (o ewentualnych zmianach godziny uczestnicy konkursu zostaną poinformowani).

 

Do każdego wieńca/wiązanki należy obowiązkowo dołączyć następującą informację:

a)      nr kategorii, w ramach której zgłaszany jest wieniec/wiązanka;

b)      dane wykonawcy (imiennie, nazwa sołectwa, gminy, parafii, zespołu, itp.)

Informacje te prosimy przygotować na papierze twardym formatu A4 i trwale umieścić na przedniej części eksponatu, tak jednak, by ta informacja nie zasłaniała pracy.

 

Wieńce i wiązanki będą prezentowane na specjalnie do tego przygotowanych stołach, rozstawionych przy scenie głównej.

 

Informacji szczegółowych zasięgnąć można w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 – p. Barbara Cieśluk, pokój nr 105, tel. 87 565 92 76.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka