Aktualności

Konkurs Tobie Ojczyzno

Data dodania: 19.10.2018 10:30

Z okazji 100. rocznicy dzyskania niepodległości przez Polskę Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach oraz Starostwo Powiatowe w Suwałkach serdecznie zapraszają do udziału w XIV edycji Konkursu Wokalno- Recytatorskiego im. Generała Ludwika Michała Paca- patrioty czasu wojny i pokoju.

 

Konkurs odbędzie się 3 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w GOK
w Raczkach pod patronatem Starosty Suwalskiego oraz Wójta Gminy Raczki.

Celem konkursu jest :

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia oraz kultywowanie myśli patriotycznej poprzez aktywność muzyczną i recytatorską.

REGULAMIN KONKURSU

Warunki uczestnictwa i zasady organizacyjne:

1. Placówki mogą zgłaszać maksymalnie 3 uczestników w każdej z następujących kategoriach wiekowych.

- wykonawcy klas I- III szkół podstawowych
- wykonawcy klas IV - VI szkół podstawowych
- wykonawcy klas VII - VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

2. Każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór, w jednej spośród następujących kategorii: wiersz, proza, pieśń o tematyce żołnierskiej, powstańczej, patriotycznej lub też utwór, który łączy w sobie kilka kategorii (może być forma monodramu, etiudy teatralnej).

3. Uczestnicy delegowani przez jedną placówkę nie mogą wykonywać tego samego utworu.

4. Utwory z podkładem muzycznym powinny być przygotowane na nośniku pendrive, w formacie mp3. Na nośniku powinien znajdować się wyłącznie 1 utwór!

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia oraz zgody na wykorzystanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku/wg załączonych wzorów/ na potrzeby dokumentacji i promocji Konkursu do 29 października 2018r. na adres Gminny Ośrodek Kultury, 16 – 420 Raczki, Plac Kościuszki 15 lub pocztą elektroniczną na adres gokraczki@op.pl

6. Zgody na rozpowszechnianie wizerunku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przesłuchań konkursowych.

7. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8. Opiekunowie zobowiązani są do zapoznanie rodziców i dzieci biorących udział w Konkursie o zasadach regulaminowych.

9. Prezentowane utwory oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem następujących kryteriów: dobór repertuaru / tekstu i muzyki/ dykcja, stopień opanowania tekstu, muzykalność i warunki głosowe, kreacja artystyczna (ekspresja, gest, ruch, oddanie klimatu utworu, strój sceniczny, elementy scenograficzne wykorzystane w prezentacji).

10. Komisja przyzna po 3 nagrody w następujących kategoriach:

- wykonawcy klas I- III szkół podstawowych
- wykonawcy klas IV - VI szkół podstawowych
- wykonawcy klas VII - VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

11. Laureaci w danej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.

12. Publiczność przyznaje w drodze głosowania pamiątkową statuetkę dla uczestnika, który zaprezentuje najbardziej oryginalną kreację twórczą wykonywanego utworu.

13. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie każdorazowo decyzję podejmuje Komisja.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka