Aktualności

Święto plonów

Data dodania: 25.07.2019 11:03

Powiat Suwalski oraz Gmina Raczki zapraszają na Święto Plonów w Dowspudzie. Uroczystości rozpocznie Msza Święta polowa o godz. 11.00 w dniu 1 września 2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Dowspudzie.Jednym z kolejnych punktów programu uroczystości będzie Konkurs wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych. Konkurs ma na celu uchronienie od zapomnienia dawnych, lokalnych tradycji wicia wieńców i wiązanek żniwnych, kultywowanie i popularyzację tych zwyczajów, aktywizację życia kulturowego mieszkańców wsi, prezentację bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy i promocję dorobku kulturowego polskiej wsi a także rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową kolejnych pokoleń. Zgłoszenia wieńców/ wiązanek z terenu Gminy Raczki proszę przekazać osobiście do biura GOK w Raczkach lub telefonicznie/ tel. 875685140/ do dnia 16 sierpnia 2019 r.


Regulamin Konkursu wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych

1 września 2019 r. Dowspuda

Konkurs wieńców dożynkowych i wiązanek żniwnych skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu suwalskiego. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas Święta Plonów w Dowspudzie . Laureaci czołowych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs ma na celu uchronienie od zapomnienia dawnych, lokalnych tradycji wicia wieńców i wiązanek żniwnych, kultywowanie i popularyzację tych zwyczajów, aktywizację życia kulturowego mieszkańców wsi, prezentację bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy i promocję dorobku kulturowego polskiej wsi a także rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową kolejnych pokoleń.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

1. Wieniec dożynkowy tradycyjny – uwity wg lokalnej tradycji.
2. Wiązanka żniwna (równianka) – ułożona wg lokalnej tradycji.
3. Wieniec dożynkowy współczesny.

Przy wykonaniu tradycyjnego wieńca i równiarki (kategorii nr 1 i 2) powinny być używane zboża, owoce i kwiaty występujące na Suwalszczyźnie. Niedopuszczalne jest używanie w tych kategoriach zdobnictwa i stalowych elementów konstrukcyjnych bądź wykonanych z plastiku (np. stelaży z drutu lub prętów).

Każda z gmin samodzielnie podejmuje decyzję o sposobie typowania do konkursu powiatowego wieńców i wiązanek żniwnych ze swojego terenu. Organizatorzy dożynek powiatowych proszą, aby łączna ilość wieńców i równianek zgłoszonych przez gminę nie przekraczała 4-5.

Oceny wieńców i wiązanek żniwnych dokona komisja powołana przez organizatora imprezy . Wieńce i wiązanki należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Dowspudzie w dniu 1 września 2019 r. do godz. 10:30 (o ewentualnych zmianach godziny uczestnicy konkursu zostaną poinformowani).

Do każdego wieńca/wiązanki należy obowiązkowo dołączyć następującą informację:

a) nr kategorii, w ramach której zgłaszany jest wieniec/wiązanka,

b) dane wykonawcy (imiennie, nazwa sołectwa, gminy, parafii, zespołu, itp).

Informacje te prosimy przygotować na papierze twardym formatu A-4 i trwale umieścić na przedniej części eksponatu, tak jednak, by ta informacja nie zasłaniała pracy.

Wieńce i wiązanki będą prezentowana na specjalnie do tego przygotowanych stołach, rozstawionych przy scenie głównej. Informacji szczegółowych zasięgnąć można w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60- p. Barbara Cieśluk, pokój nr 105, tel. 87 565 92 76.

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka