Aktualności

Piknik Po sąsiedzku

Data dodania: 18.09.2019 11:54

Zapraszamy serdecznie na sąsiedzkie pożegnanie lata, które odbędzie się 29 września w godzinach 15:00-19:00 na skwerze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach.

 

W programie Pikniku "Po sąsiedzku":

- koncert Orkiestry Dętej OSP w Raczkach
- animacje dla dzieci
- konkurs na „Najsmaczniejsze danie ziemniaczane”
- konkursy dla dzieci i dorosłych
- stoiska z darmowym jadłem serwowane przez Koło Gospodyń Raczkowskich
- zabawa taneczna z zespołem Raczkowiacy
- pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej
- pokaz fotografii archiwalnych "Po sąsiedzku" opracowany przez Raczkowskie Archiwalia

Wstęp wolny!
Uwaga! Nie zapomnijcie zabrać ze sobą koców piknikowych!

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
Koło Gospodyń Raczkowskich

Współpraca:

Urząd Gminy w Raczkach
Rada Sołecka w Raczkach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Raczkach

 

Regulamin konkursu kulinarnego na potrawę z ziemniaka:
 
 
I. Sprawy ogólne:
 
1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego (dalej zwanego „Konkursem”) jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
2. Celem głównym Konkursu jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze i tradycji, w tym również tradycji kulinarnej, promocja dań polskich, których głównym składnikiem są ziemniaki. Daniem konkursowym jest potrawa z ziemniaka.
3. Konkurs odbędzie się 29 września 2019 r. podczas Sąsiedzkiego pożegnania lata.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie jury.
 
II. Fundator nagród:
 
1. Urząd Gminy w Raczkach
 
III. Zasady uczestnictwa:
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko amatorzy- mieszkańcy Raczek oraz wsi z terenu gminy Raczki.
2. Zgłoszenia do 27 września 2019 r. mailowo, telefonicznie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach.
 
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
Plac Kościuszki 15 16-420 Raczki
e-mail: gokraczki@op.pl, tel. 87 5685140
 
3. Uczestnicy Konkursu kulinarnego dostarczają potrawy 29.09.2019r. w godz. 14.00- 15.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
 
IV. Zasady konkursu:
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie uprzednio przygotowanego dania – potrawy z ziemniaka.
 
V. Kryteria oceny:
 
a) smak potrawy
b) wrażenie wizualne
c) pomysłowość wykonania
 
Po ocenie prace potrawy przechodzą na własność Organizatora. Następnie są przekazane do degustacji przez zaproszonych gości.
 
VI. Warunki organizacyjne:
 
1. Dla laureatów ufundowane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 29 września o godz. 16.00, podczas Sąsiedzkiego pożegnania lata .
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników Konkursu, nazw potraw oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób i potraw, w celach promocyjnych Gminy Raczki i Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu oraz wykorzystanie wizerunku uczestników, w celach promocyjnych Gminy Raczki i Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka