Aktualności

Świetlica w Małych Raczkach

Data dodania: 30.10.2019 15:31

Zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy realizuje operację pod tytułem- Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego poprzez budowę Świetlicy- stanicy wodnej nad Rospudą przeznacoznej na użytek publiczny.

 

Celem operacji jest aktywizacja miejscowej ludności, wyrównanie szans w rozwoju kulturalnym i turystycznym mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy stanicy wodnej nad Rospudą – ogólnodostępnego miejsca spotkań mieszkańców regionu i odwiedzających turystów, a także stworzenie możliwości do poznania, promowania oraz obcowania z pięknym dziedzictwem kulturowym jak i przyrodniczym regionu (związanym przede wszystkim z rzeką Rospudą).

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO

← Powrót do aktualności

Komentarze z Facebooka